اسپری حشره کش

اسپرهای مگس کش را در سطوح فوقانی آن هم به صورتی که هنگام فشار دادن دکمه شیرخود پاش، قوطی اسپری باید متمایل به طرف سقف باشد. حدود 7 ثانیه اسپری کردن برای یک اتاق معمولی  کافیست.. 

  • محتوی 400 میلی لیتر
  • تعداد در کارتن : 24 قوطی
  • 2 بسته شیرینگ شده 12 عددی