محلول لوله بازکن

در اندازه 1200 گرمي   

تعداد در کارتن:12 بطری