اسپری سوسک کش

اسپریی که برای سوسک ساخته می شودممکن است پشه را نیز بکشد ولی اسپری کردن آن در فضا برای تنفس انسان مضراست. فرمول این نوع اسپری ها معمولاً به گونه ای در نظر گرفته میشود که سطح محلی را که اسپری می شود خیس کنندو اگر به اشتباه در فضا اسپری شوند به لوازم زندگی زیان می رساند. این نوع حشره کش باید در سطوح پایین که محل عبور حشرات خزنده هستند مانند کناره های آشپزخانه، پشت دستشوئی ها و... پاشیده شود. 

  • محتوی 400 میلی لیتر
  • تعداد در کارتن : 24 قوطی
  • 2 بسته شیرینگ شده 12 عددی