هیتر برقی کلید دار شهاب

جهت گرم کردن قرص های حشره کش مجهز به لامپ و کلید روی دستگاه به منظور طول عمر بیشتر، پس از استفاده کلید را خاموش و یا دستگاه را از پریز برق خارج نمائید .

 تعداد در کارتن : 40 دستگاه