مایع سوسک کش شهاب

جهت کشتن حشرات خزنده خانگی مانند سوسک ، مورچه ، ساس و ... می باشد . با تلمبه مخصوص یا هر نوع افشانه دستی بر روی سطوح محل عبور و تجمع و مخفیگاه های حشرات اسپری نمائید .

  • محتوی : یک لیتر
  • تعداد در کارتن : 12 بطری