قرص حشره کش شهاب

قابل استفاده در دستگاه های برقی مخصوص برای دور کردن پشه ، خوشبو و موثربا اثر ماندگاری حدود10 ساعت در فضاهای بسته بدون زیان و عوارض جانبی .

  • هر جعبه : محتوی 30 قرص ( 2 بسته 15 عددی )
  • تعداد در کارتن: 40 جعبه