مايع ظرفشويي 500 گرمي

در3 رايحه سيب ، ليمو و گل هاي بهاري

تعداد در كارتن : 20 عدد