پاك كننده سطوح شيشه اي

جهت تميز كردن شيشه و سطوح صيقلي مشابه شيشه پاك كن

تعداد در كارتن :12عدد