بوگير فاضلاب

جهت برطرف كردن بوي بد و ميكروب زدايي از درون فاضلاب و توالت و دستشويي

تعداد در كارتن 12عدد